Түр хүлээнэ үү...

2014-2015 оны хичээлийн жилийн 1-р курсын сургалтын төлбөр

No Мэргэжлийн чиглэл /суурь хөтөлбөр/ Сонгон судлах хөтөлбөр Нэг кредитийн цагийн үнэлгээ
Хэл, Соёлын Сургууль
1 Багш, гадаад хэлний боловсрол (Индекс- 01 14 09) Англи хэлний багш орчуулагч 73 440
Хятад хэлний багш орчуулагч 73 440
Франц хэлний багш орчуулагч 71 280
Герман хэлний багш орчуулагч 71 280
Солонгос хэлний багш орчуулагч 71 280
Орос хэлний багш орчуулагч 71 280
Япон хэлний багш орчуулагч 71 280
Олон улс харилцаа, нийгэм судлалын сургууль
1 Олон улсын харилцаа (Индекс- 02 22 04) Олон улсын-Гадаад харилцааны ажил 73 440
Олон улсын харилцаа -Эдийн засаг 73 440
2 Социологи (Индекс- 03 14 02) Бихеворизм-сэтгэл судлал 71 280
Мэдээлэл харилцаа менежментийн сургууль
1 Сэтгүүл зүй (Индекс- 03 21 01) Сэтгүүл зүй 71 280
2 Мэдээлэл зүй (Индекс- 06 11 01) Компьютерийн программ хангамж 71 280
3 График дизайн (Индекс- 02 12 02) Компьютерийн график дизайн 71 280
4 Програм хангамж (Индекс- 06 13 01) Компьютерийн техник хангамж, сүлжээ 71 280
5 Багш, математикийн боловсрол (Индекс- 01 14 01) Мэдээлэл зүйн багш 71 280
6 Бизнесийн удирдлага (Индекс- 04 13 01) Мэдээллийн системийн менежмент 71 280
Бизнесийн сургууль
1 Бизнесийн удирдлага (Индекс- 04 13 01) Бизнесийн менежмент 73 440
Маркетингийн менежмент 73 440
Хүний нөөцийн менежмент 73 440
Олон улсын худалдаа бизнесийн удирдлага 73 440
Олон улсын эдийн засаг 73 440
Уул уурхайн менежмент 73 440
2 Санхүү, банк (Индекс- 04 12 01) Санхүүгийн менежмент 73 440
Нягтлан бодох бүртгэл 73 440
Банкны эдийн засаг 73 440
3 Бизнесийн удирдлага (Индекс- 04 13 04) Аялал жуулчлалын менежмент 71 280
Байгаль орчин, экологийн менежмент 66 960
4 Багш, байгалийн ухааны багш (Индекс- 01 14 02) Багш, газар зүй, байгаль шинжлэлийн 66 960
Тайлбар: Бүх мэргэжил жилд 30 кредит цаг судлах ба хос мэргэжлийн ангиуд жилд 45 кредит цаг судална.

Сургалтын төлбөр төлөх банк, дансны дугаар

Хэл, Соёлын сургууль, Олон улс харилцаа, нийгэм судлалын сургууль оюутнууд:
Худалдаа хөгжлийн банкны 804-р салбар 404 114 613 тоот дансанд

Бизнесийн сургууль, Мэдээлэл харилцаа менежментийн сургуулийн оюутнууд:
Голомт банкны 1-р салбар 1102 926 921 тоот дансанд тус тус тушаана уу.

ХИС-ийн Улаанбаатар хотоос авах элсэгчдийн хуваарь сонголт

2014 оны 7-р сарын 8-ны өдөр
Бүлэг Мэргэжлийн чиглэл суурь хөтөлбөр Хяналтын тоо Цаг Хаана
Компьютер, сэтгүүл зүй
I Багш, математикийн боловсрол (Индекс - 01 14 01) 5 10:00 цагт 2-503
VIII Мэдээлэл зүй (Индекс - 06 11 01) 5
IX График дизайн (Индекс - 02 12 02) 5
X Програм хангамж (Индекс - 06 13 01) 10
VII Сэтгүүл зүй (Индекс - 03 21 01) /Сэтгүүл зүйн хөтөлбөрөөр суралцагсдад орчуулагчийн мэргэжлийг хос мэргэжлийн түвшинд эзэмших сонголтын нөхцлийг бүрдүүлнэ./ 5
Байгалийн ухаан, газар зүй
II Багш, байгалийн ухааны багш (Индекс - 01 14 02) 5 10:00 цагт 2-404
XV Бизнесийн удирдлага (Индекс - 04 13 03) /Бизнеийн удирдлагын хөтөлбөрүүдэд суурилан төслийн менежментийн зэргийг хос мэргэжлийн түвшинд эзэмшүүлнэ./ 15
Олон улсын харилцаа, багш- орчуулагч
III Багш, гадаад хэлний боловсрол /Багш болон орчуулагчийн хөтөлбөрөөр суралцагсдад хос мэргэжил эзэмших нөхцлийг бүрдүүлнэ./ (Индекс - 01 14 09) 39 10:00 цагт 2-302
IV Олон улсын харилцаа (Индекс - 02 22 04) /Олон улсын харилцааны хөтөлбөрөөр суралцагсдад орчуулагчийн мэргэжлийг хос мэргэжлийн түвшинд эзэмших сонголтын нөхцлийг бүрдүүлнэ./ 30 2-403
V Олон улсын харилцаа (Индекс - 02 22 04) /Олон улсын харилцааны хөтөлбөрөөр суралцагсдад орчуулагчийн мэргэжлийг хос мэргэжлийн түвшинд эзэмших сонголтын нөхцлийг бүрдүүлнэ./ 20
VI Социологи (Индекс - 03 14 02) 5
Бизнесийн удирдлага, санхүү
XI Эдийн засаг (Индекс - 03 11 01) 10 13:00 цагт 2-403
XII Нягтлан бодох бүртгэл (Индекс - 04 11 01) 5
XIII Санхүү, банк (Индекс - 04 12 01) 20
XIV Бизнесийн удирдлага (Индекс - 04 13 01) /Бизнеийн удирдлагын хөтөлбөрүүдэд суурилан төслийн менежментийн зэргийг хос мэргэжлийн түвшинд эзэмшүүлнэ./ 25
Хос мэргэжил
XVI Олон улсын худалдаа, бизнесийн удирдлага – Орчуулагч (англи хэлтэй) 20 13:00 цагт 2-503
XVII Олон улсын харилцаа - Орчуулагч (англи хэлтэй) 20
Энэхүү жагсаалтанд таны эзэлсэн байр доогуур байсан ч та элсэх магадлалтай юм. Учир нь нэг элсэгч хэд хэдэн бүлэгт ээрэг бүртгүүлсэн ч нэг л хуваарь авах тул таны өмнөх элсэгч өөр бүлгийн хуваарийг сонговол таны эзэлсэн байр дээшилж та хуваарь авах боломжтой болно.

Суралцах эрхий бичиг авахдаа дараах материалыг бүрдүүлнэ:

• Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг (төрсний гэрчилгээ, гадаад паспорт) хуулбарын (ар, өвөр тал нэг нүүрэнд) хамт
• Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ (хэрэв түүнээсдээш шатны боловсрол эзэмшсэн бол гэрчлэх баримт бичиг)
• ЭЕШ -ын батламж, хуулбарын хамт
• Цээж зураг 2 хувь, оюутны үнэмлэхний шаардлагад нийцсэн цээж зураг файл хэлбэрээр (аль аль нь сүүлийн 3 сард авахуулсан.)

Эдгээр материалыг битүүмжлэл сайтай хавтсанд хийсэн байна.
ХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ ИХ СУРГУУЛЬ
Бүртгэлийн хугацаа: 2014-03-24 00:00 -аас 2014-03-31 00:00
БүлэгМэргэжлийн чиглэл суурь хөтөлбөрСонгон судлах хөтөлбөрЕрөнхий шалгалтын босго онооХяналтын тоо
1-р шалгалт2-р шалгалт
IБагш, математикийн боловсрол (Индекс - 01 14 01) Багш, мэдээлэл зүйн,   ... Математик
400
Гадаад хэл
400
5
IIБагш, байгалийн ухааны багш (Индекс - 01 14 02) Багш, газар зүй, байгаль шинжлэлийн,   ... Газар зүй
450
Гадаад хэл
400
5
IIIБагш, гадаад хэлний боловсрол (Индекс - 01 14 09)/Багш болон орчуулагчийн хөтөлбөрөөр суралцагсдад хос мэргэжил эзэмших нөхцлийг бүрдүүлнэ./ Багш, орчуулагч англи хэлний, Багш, орчуулагч герман хэлний, Багш, орчуулагч франц хэлний, Багш, орчуулагч   ... Гадаад хэл
480
Нийгмийн тухай мэдлэг
400
39
IVОлон улсын харилцаа (Индекс - 02 22 04) /Олон улсын харилцааны хөтөлбөрөөр суралцагсдад орчуулагчийн мэргэжлийг хос мэргэжлийн түвшинд эзэмших сонголтын нөхцлийг бүрдүүлнэ./ Олон улсын болон гадаад харилцааны ажил,   ... Нийгмийн тухай мэдлэг
550
Гадаад хэл
400
30
VОлон улсын харилцаа (Индекс - 02 22 04) /Олон улсын харилцааны хөтөлбөрөөр суралцагсдад орчуулагчийн мэргэжлийг хос мэргэжлийн түвшинд эзэмших сонголтын нөхцлийг бүрдүүлнэ./ Олон улсын харилцаа, эдийн засаг,   ... Математик
450
Гадаад хэл
400
20
VIСоциологи (Индекс - 03 14 02) Сэтгэл судлал, бихевиоризмийн ухаан,   ... Нийгмийн тухай мэдлэг
550
Гадаад хэл
400
5
VIIСэтгүүл зүй (Индекс - 03 21 01) /Сэтгүүл зүйн хөтөлбөрөөр суралцагсдад орчуулагчийн мэргэжлийг хос мэргэжлийн түвшинд эзэмших сонголтын нөхцлийг бүрдүүлнэ./ Сэтгүүл зүй,   ... Гадаад хэл
550
Нийгмийн тухай мэдлэг
400
5
VIIIМэдээлэл зүй (Индекс - 06 11 01) Компьютерийн техник хангамж, сүлжээ,   ... Физик
400
Гадаад хэл
400
5
IXГрафик дизайн (Индекс - 02 12 02) Компьютерийн график -дизайн,   ... Математик
400
Гадаад хэл
400
5
XПрограм хангамж (Индекс - 06 13 01) Компьютерийн програм хангамж,   ... Математик
400
Гадаад хэл
400
10
XIЭдийн засаг (Индекс - 03 11 01) Олон улсын эдийн засаг,   ... Математик
450
Гадаад хэл
400
10
XIIНягтлан бодох бүртгэл (Индекс - 04 11 01) Нягтлан бодох бүртгэл,   ... Математик
450
Гадаад хэл
400
5
XIIIСанхүү, банк (Индекс - 04 12 01) Менежмент, санхүүгийн, Банкны эдийн засаг,   ... Математик
450
Гадаад хэл
400
20
XIVБизнесийн удирдлага (Индекс - 04 13 01) /Бизнесийн удирдлагын хөтөлбөрүүдэд суурилан төслийн менежментийн зэргийг хос мэргэжлийн түвшинд эзэмшүүлнэ./ Бизнесийн менежмент, Менежмент, олон улсын худалдаа, бизнесийн, Менежмент, маркетингийн, Менежмент, мэдээлл  ... Математик
450
Гадаад хэл
400
25
XVБизнесийн удирдлага (Индекс - 04 13 04) /Бизнесийн удирдлагын хөтөлбөрүүдэд суурилан төслийн менежментийн зэргийг хос мэргэжлийн түвшинд эзэмшүүлнэ./ Менежмент, аялал жуулчлалын (Аялал жуулчлалын менежментийн хөтөлбөрөөр суралцагсдад орчуулагчийн мэргэжлийг хо  ... Газар зүй
450
Гадаад хэл
400
15
XVIОлон улсын худалдаа, бизнесийн удирдлага – Орчуулагч (англи хэлтэй) Олон улсын худалдаа, бизнесийн удирдлага - Орчуулагч,   ... Математик
450
 20
XVIIОлон улсын харилцаа - Орчуулагч (англи хэлтэй) Олон улсын харилцаа - Орчуулагч,   ... Гадаад хэл
550
 20
Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн харъяа
БИЛИГ ДЭЭД СУРГУУЛЬ
Бүртгэлийн хугацаа: 2014-07-01 00:00 -аас 2014-07-07 22:00
БүлэгМэргэжлийн чиглэл суурь хөтөлбөрСонгон судлах хөтөлбөрЕрөнхий шалгалтын босго онооХяналтын тоо
1-р шалгалт2-р шалгалт
IЭрх зүй (Индекс 04 21 01) Эрх зүй, Олон улсын эрх зүй,   ... Нийгэм
400
Гадаад хэл
400
100
IIОлон улсын харилцаа (Индекс 02 22 04) Олон улсын харилцаа,   ... Гадаад хэл
400
Нийгэм
400
100
IIIЭдийн засаг (Индекс 03 11 01) Олон улсын эдийн засаг,   ... Математик
400
Гадаад хэл
400
100
IVБагш, гадаад хэлний боловсрол (Индекс 01 14 09) Багш, Монгол-Англи хэлний, Багш, Англи хэлний, Багш, Орос хэлний,   ... Монгол хэл
400
Гадаад хэл
400
100
VХэл шинжлэл (Индекс 02 32 02) Монгол хэл, бичиг судлал,   ... Монгол хэл
400
 100
VIАялал жуулчлалын менежмент (Индекс 04 13 04) Аялал жуулчлалын менежмент,   ... Математик
400
Газарзүй
400
100
Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн
ДАРХАН САЛБАР СУРГУУЛЬ
Бүртгэлийн хугацаа: -аас
БүлэгМэргэжлийн чиглэл суурь хөтөлбөрСонгон судлах хөтөлбөрЕрөнхий шалгалтын босго онооХяналтын тоо
1-р шалгалт2-р шалгалт
IБагш, математикийн боловсрол (Индекс - 01 14 01) Багш, мэдээлэл зүйн,   ... Математик
400
Гадаад хэл
400
0
IIБагш, гадаад хэлний боловсрол (Индекс - 01 14 09) /Багш болон орчуулагчийн хөтөлбөрөөр суралцагсдад хос мэргэжил эзэмших нөхцлийг бүрдүүлнэ./ Багш, орчуулагч англи хэлний, Багш, орчуулагч орос хэлний, Багш, орчуулагч хятад хэлний, Багш, орчуулагч яп  ... Гадаад хэл
400
Нийгмийн тухай мэдлэг
550
0
IIIСэтгүүл зүй (Индекс - 03 21 01) /Сэтгүүл зүйн хөтөлбөрөөр суралцагсдад орчуулагчийн мэргэжлийг хос мэргэжлийн түвшинд эзэмших сонголтын нөхцлийг бүрдүүлнэ./ Сэтгүүл зүй,   ... Гадаад хэл
400
Нийгмийн тухай мэдлэг
550
0
IVСанхүү, банк (Индекс - 04 12 01) Менежмент, санхүүгийн,   ... Математик
400
Гадаад хэл
400
0
VБагш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол (Индекс - 01 12 01) Цэцэрлэгийн багш,   ... Монгол хэл
400
Математик
400
0
VIБагш, гадаад хэлний боловсрол /Оройн бакалаврын 2,5 жилийн сургалт/ Багш, орчуулагч англи хэлний, Багш, орчуулагч хятад хэлний,   ... Гадаад хэл 0
VIIСанхүү, банк /Оройн бакалаврын 2,5 жилийн сургалт/ Менежмент, санхүүгийн,   ... Математик 0